Medicinsk termografi,
   värmefotografering

   ett alternativ till mammografi
   Bromma, Göteborg, Kalmar, Råå (Helsingborg)
   Fler städer hittar du under Samarbete

    

   Bioresonans och Frekvensbehandling
   Bromma, Göteborg, Kalmar, Råå
 

   Kontaktinfo
 

   Samarbete
   

Alla sanningar går igenom tre stadier.
Först blir de förlöjligade.
Sedan blir de våldsamt motarbetade.
Slutligen blir de accepterade som alldeles självklar
 Schopenhauer (1788-1860)